Hakkımızda

28 milyon otomobil, otobüs ve kamyondan oluşan Türkiye karayolu ulaşım sistemini yeni bir 'yakıt' ile çalışacak şekilde dönüştürmek eşi görülmemiş bir “E-mobilite Atılımı” gerektirmektedir.

TOGG’un da etkisiyle Türkiye’de E-Mobilite alanında ciddi bir dönüşüm yaşanmaya başlamış ve yakın zamanda ortaya çıkacak yüksek şarj ihtiyacının karşılanması için elektrik şebekesinin de hazırlıklı olmasına yönelik yeni bir Ar-Ge projesinin yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Türk otomotiv endüstrisi 2030 için araç elektrifikasyonu hedefleri konusunda giderek daha fazla uyumlu hale gelmiştir.

Şebekeyi hazırlamak, tüketiciler ve filolar için şarj cihazı kurulumlarını ve şebeke ara bağlantılarını desteklemek için her yıl - ve yıldan yıla - eylem ve yatırım hızının ne olması gerektiği kamu, özel sektör veya düzenleyiciler için henüz net değildir. Ortaya çıkan şebekede mümkün olan en yüksek düzeyde güvenilirlik ve dayanıklılık sağlamak da Türk Dağıtım Sistemi operatörlerinin amacıdır.

Türkiye’nin e-mobilite alanında yaşadığı atılımda, birçok farklı sektörden oluşan e-mobilite ekosistemi Türkiye’deki projeksiyon sonuçlarına göre karar almaktadır. Belli aralıklarla yapılan projeksiyon çalışmaları hızlı değişimlerin yaşandığı sektörlerde güncelliğini kısa sürede kaybetmekte ve bu nedenle projeksiyon sonuçları sektör tarafından güvenli bulunmamaktadır. Önümüzdeki süreçte Türkiye’deki elektrikli araç ve şarj istasyonu ihtiyacını ortaya koyacak bir projeksiyon modelinin oluşturulması ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu projenin amaçları, elektrikli araçların yaygınlaşması aşamasında elektrik dağıtım altyapısında yaşanabilecek zorlukları bölgelerden toplanacak gerçek veriler ışığında önceden tespit etmek, bu zorlukların çözümüne yönelik mühendislik yaklaşımlarını tespit etmek, bu çözümlerin fayda ve maliyet analizlerini tamamlamaktır. Aynı zamanda E-mobilite atılımı sürecinde karar alıcılara destek vermek amacıyla, güncel bilgiler ile periyodik olarak otomatik güncellenerek e-mobilite projeksiyonu gerçekleştiren bir yazılım geliştirilmesidir.

Konuya bütüncül olarak yaklaşılması EPDK’nın oluru ve tüm elektrik dağıtım şirketlerinin ve ELDER’in katılımıyla bu konuda elektrik dağıtım şebekesinin önümüzdeki süreçte yol haritasını da belirleyecek “E-Mobilite Atılımı” projesi kapsayıcı, bütünleştirici, çözüm odaklı yapısıyla sektörün ihtiyaçlarına cevap verecektir. Proje Özyeğin Üniversitesi yükleniciliğinde Dr. Göktürk Poyrazoğlu ve ekibi tarafından yürütülmektedir.